SİBER OLAYLARA MÜDAHELE DANIŞMANLIĞI

 

Siber Olaylara Müdahale Danışmanlığı (SOME)

20 Ekim 2012’de Resmî Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı olarak “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” yayımlanmıştır. Konu karar da Ulusal USOM Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin koordinasyonunda sektörel ve kurumsal bazda SOME Siber Olaylara Müdahale Ekipleri kurulması hakkında düzenleme getirilmiştir.

USOM ve SOME ler siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyonu ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde hayati önem taşımaktadır.

Sektörel SOME’ler, kritik sektörleri düzenlemek ve denetlemekten sorumlu kurumlar bünyesinde              ( RTÜK, EPDK, SPK, BDDK gibi kamu kurumları gibi) kurulmaktadır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, USOM ve varsa bağlı olduğu Sektörel SOME ile koordinasyon ve iletişim içerisinde bulunur.

Kızıl Denetim  Bilşim ve Veri Danışmanlığı A.Ş verdiği hizmetlerden edindiği tecrübeyle, SOME kurulması kapsamında uzman ekibi ile mevzuatın ön gördüğü tüm aşamalarda danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmaktadır.

Kurum içi SOME hizmeti sunarken;

  • Ön Analiz Ve Tespit Çalışmaları,
  • Kurulacak SOME Kapasitesi Planlanması,
  • Kurum İçi Paydaşlar İle Bilgi Alışverişi Çalışmaları,
  • Kurum Dışı Paydaşlar İle Bilgi Alışverişi Çalışmaları,
  • Eğitim Çalışmaları,
  • Dokümantasyon Oluşturma Çalışmaları,
  • Formların Etkin Kullanımı Çalışması,
  • Test Ve Denetim Çalışmaları
  • Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum Teslim Çalışmaları
  • Raporlama Çalışmaları

yapmaktadır.

 

Kritik Kamu Hizmetleri ve Su Yönetimi Sektörlerinde Sektörel SOME’ler

1. İçişleri Bakanlığı

2. Adalet Bakanlığı

3. Maliye Bakanlığı

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

6. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

7. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

8. Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma Sektöründe Sektörel SOME’ler

1. UDHB Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

2. UDHB Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

3. UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

4. UDHB Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Elektronik Haberleşme, Enerji ve Finans Sektörlerinde Sektörel SOME’ler

1. Haberleşme Sektörü: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK)

2. Finans Sektörü: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı (BDDK)

3. Enerji Sektörü: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK)

4. Finans Sektörü: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK)

 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız