YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Günümüzde gelişen rekabet ortamında, aile ve patron Şirketlerinin ayakta kalabilmesi ve büyük ölçekli firmaların ise kendi faaliyetlerini etkinleştirmesi, karlılıklarını yükseltebilmesi ve efektif bir yönetim yapısına sahip olunabilmesi için geleneksel yönetim anlayışından vazgeçerek kurumsal yönetim ilkeleri ışığında,  profesyonel yönetim tekniklerini kullanmaları gerekmektedir.

       Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz;

 • Rakiplere karşı proaktif olabilme yolları
 • Risk ve tehditlerin önceden tesbit edilebilmesi ve yönetilebilmesi
 • Sürdürebilir karlılık ve büyümeyi sağlamak
 • Marka ve itibarın korunması
 • Risk ve belirsizliklerin  fırsata dönüştürülme yolları ile ilgili öneriler
 • Bilgi sistem ve teknolojilerin  güvenliğinin sağlanması
 • Operasyonların etkin ve verimli yürütülmesinin kontrolü
 • Mevzuat, Kanun , düzenleme ve sözleşmelere uyumun sağlanması
 • Tasarruf Sağlanabilecek hususların tespiti
 • Mali ve operasyonel bilgilerin güvenirliliği ve bütünlüğünün sağlanması
 • Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin takibi
 • Varlıkların korunması
 • Kurum içi suiistimalin önlenmesi ve caydırılması
 • Kurumsal Yönetişim Sorunlarının değerlendirilmesi
 • Aile Şirketleri için 'Aile Anayasası' hazırlamak
 • Zaman Etüdü-Etkinlik Verimlilik Analizi ve Norm kadro çalışması
 • Mali Danışmanlık ve Finansal Tablo Analizi 
 • Bigi Güvenliği Yönetimi
 • Kalite Denetimi ve Danışmanlık Hizmetleri
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Danışmanlığı
 • ISO 9001 Kalite Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • İşletme İş Planı Hazırlama
 • İşletme Bütçesi Hazırlama
 • Dış Ticaret Danışmanlığı

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız