VERGİ HİZMETİ

Vergiye tabi mükelleflerin vergi yasaları çerçevesinde düzenlenmiş ilke ve kurallara uygun davranıp davranmadıklarının belirlenmesi hususunda yapılan tüm işlemler vergi denetimi kapsamına girmektedir. Tam tasdik ise ; firmaların bir finansal yıl boyunca yaptıkları işlemlerin Yeminli Mali Müşavir tarafından doğruluğunun tasdikinin yapılmasıdır. Kişi ya da kurumların vergisel açıdan sahip oldukları risklerin önceden tespit edilmesi ve vergi idaresi karşısında zor duruma düşmemek için proaktif tedbirler almak ve hataları minimize etmek önem arz etmektedir.

   

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız