DENETİM VE GÜVENCE

İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin mevzuata ve uluslararası  finansal raporlama standartlarına uygunluğu hususunda makul güvence sağlayacak ölçüde kanıt temin ederek  denetim teknikleri uygulanarak rapora bağlanması ; yani  finansalların şeffaflığı ve karşılaştırılabilirliğini sunmak,  hem şirket hissedarları hem de mali bilgi kullanıcıları açısından önem arz etmektedir. Kısaca hızla değişen global ekonomik konjonktürde, yasal düzenlemelere ve muhasebe standartlarına uyum, karşılaşılabilecek  olası belirsizlik ve riskleri önlemede yardımcı olmanın yanı sıra mali tablolarla ilgili doğru tahmin ve analiz yapılmasını sağlamakta , işletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasını engellemekte  ve işletmenin daha düşük maliyetle finansman bulmasını sağlamaktadır.

Denetim ve Güvence Hizmetlerimiz:

 

  • UFRS / Türkiye Muhasebe Standartlarına Hazırlık ve Uyum Hizmet Paketi
  • Kurumsal Raporlama
  • Özel Amaçlı Denetim
  • Usulsüzlük Denetimi
  • Yeni TTK uyum / Türkiye Muhasebe Standartları Hazırlık ve Dönüşüm
  • Bobi FRS Uyum Süreci Destek Hizmeti

 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız