Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş. olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi gereken özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verilerinizi hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşabileceği ve verilerinizin toplanma yöntemi ve hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş. olarak, bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş.’nin müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş. tarafından sunulan vergi, bağımsız denetim , bilişim  ve danışmanlık hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • 5651 sayılı kanun gereğince trafik bilgisi kayıtlarınızın tutulması,
 • Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çeşitli hizmet ve endüstrilere (Tüketim ve Endüstriyel Ürünler, Enerji, Doğal Kaynaklar ve İnşaat, Gayrimenkul ve İnşaat, Denetim, Vergi, Strateji ve Operasyonlar, Ekonomik Görünüm) ilişkin her türlü rapor, pazar araştırmaları, bilgi, bülten, yayın, derginin paylaşılması,
 • İnternet sitesine üyelik kaydının yapılması,
 • İç kontrol, bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş.’ye iletilen kararların uygulanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu bilgilendirme metninin birinci maddesinde açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz şirketlere aktarılabilmektedir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş.’nin meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 • İşyerlerimizi ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı şekilde ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,
 • Güvenlik gereğiyle bina yönetimi aracılığıyla,
 • Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş. tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla,
 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ya da internet sitemize üye olmanız halinde çerezler vasıtasıyla ve sosyal medya kanalları aracılığıyla.

 

4. Kanun uyarınca haklarınız:

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mimar Sinan Mah, Şair Ruhi Sk No: 12 D:Kat 1- Kat 2, 34672 Üsküdar/İstanbul adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat veya  kvkk@kizildenetim.com adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş.  başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş. Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız