İÇ DENETİM & İÇ KONTROL

Türk Ticaret Kanunu ilk defa yönetim kurulllarına etkin bir şekilde çalışan "iç kontrol sistemi” yükümlülüğü getirmiştir.


İÇ KONTROL


Son yıllarda kontrol eksikliklerinden veya hatalarından kaynaklanan önemli şirket skandalları, suistimaller ve iflaslar, iç kontrol sistemlerinin içerdiği IT ve finansal raporlama ortamları gibi unsurları önemli gündem konuları yapmıştır. Bunun nedeni:

Finansal Süreçler, finansal raporlama ve IT süreçleri karmaşıklaşmaktadır,
Yasal düzenlemeler iç kontrolere daha fazla önem vermektedir.

Kızıl Denetim olarak iç kontrollerin incelenmesi yeniden yapılandırılmasına ilişkin kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.Bu kapsamda mevcut iç kontrollerin incelenip risk bazlı yeniden yapılandırılarak, tüm maliyet unsurları dikkate alınarak rekabetçi avantaj fırsatı elde etme hedeflenmektedir.

Şirketlerin iç kontrol ihtiyaçları, şirket büyüklüğü, faaliyet gösterilen sektör,  şirket kültür ve yönetim felsefesine farklılık göstermektedir. Kızıl Denetim bu bağlamda Yönetim Kurulu ve Yöneticilere iç kontrol mekanizmasının kurulmasında destek olarak, butik çözümler sunmaktadır.

İÇ DENETİM


Özellikle son yıllarda dünyada meydana gelen bazı kurumsal ve mali skandallar sonrası iç denetim önemi artan bir kavram olmuştur.

"İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur "

İç denetim bir yönetim aracıdır. İç denetim yönetici ve çalışanların hatalarını bulmaya değil, eksiklerini kapatmaya çabalar. Bu bakımdan kurum çapında güvenilmesi ve desteklenmesi gereken bir fonksiyondur.

KIZIL Denetim; iç denetime ilişkin aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır:

 

  • İç denetim mekanizmasının kurulması,
  • İç denetim kurum bünyesinde etkin çalışma prensiplerinin belirlenmesi,
  • İç denetim hizmetlerini kurumunuza dışarıdan sağlanması (Outsourcing),
  • İç denetim hizmetlerini kurumunuzla birlikte gerçekleştirilmesi (Co-sourcing),
  • Bilgi işlem temel kontrollerinin etkinliği denetimleri,
  • Kurumlara yönelik temel  olarak iç denetim eğitimleri düzenlenmesi.

 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız