İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İnsan Kaynakları  alanında sürekli danışmanlık  hizmeti verileceği gibi proje bazlı kısa dönemli çözüm ortaklığı da sunulabilmektedir.

·         İnsan Kaynakları departmanı süreç analizi ve risk analizinin yapılması

·         Şirket bünyesinde norm kadro çalışması yapılarak, fiili kadro ile norm kadronun kıyaslanarak raporlanması

·         Personel Maaş Bordrolarının  hazırlanıp kontrol edilmesi 

           Ödeme talimatlarının hazırlanarak , kontrolünün sağlanması

·         Maaş ve kesinti ödemelerinin kontrolü ve  düzenlenmesi

·         SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi

·         İhbar ve Kıdem tazminatlarının hesaplanması

·         İşe giriş-çıkış kanuni bildirimlerinin hazırlanması ve kontrolü

·         Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız