Haberler

ZOR ZAMANLARDA FİNANSMAN VE FİNANS YÖNETİMİ

Zor ve tarihsel manası çok önemli olan günlerden geçmekteyiz. Ekonomi ve güncel basın içerisinde birçok yorumcu, analist ve uzman kişiler; teknik, siyasal ve durum analizleri ile görüşlerini beyan etmektedirler. Söz konusu yazarların, baktıkları pencere ve bulundukları akım düşüncelerin analizinde etkindir.

BİR REKABETÇİ AVANTAJ FIRSATI OLARAK DENETİM

Günümüzde; işletmeler, küresel rekabet ortamı ve artan krizler arasında varlığını sürdürebilmek , tam kapasite ile çalışabilmek ve karlılığını artırmak için mücadele vermektedir. Dolaysıyla, varlıkların etkin kullanımı, finansal raporlamaların güvenirliliği, hile ve suistimallerin engellenmesi, yasalara ve mevzuata uygunluk ,iş süreçlerinin verimli tasarlanması, maliyet minimizasyonu işletmelere değer katmakta ve ve rekabet edebilme düzeyini

DENETİM KAPSAMINDA BİR BAKIŞTA KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki usul ve esaslara göre fazladan bilgi, belge alınmaması ve kişisel verilerin korunması zorunluluk haline gelmiş ve şirketler bünyesindeki tüm departmanların bu kanun hakkında bilgi sahibi olması ehemmiyet arz etmektedir. Öncelikli olarak kısaca “kişisel veri” kavramından ve bu kanunun getirmiş olduğu yeniliklerden bahsedecek olursak;

MEVCUT TEŞVİKLER, ŞİRKETİM FAALİYETLERİNİ ARTIRMA HUSUSUNDA NE KADAR TEŞVİK EDİCİ

’Ekonomi’’ diye bir sözcüğü sık sık hem gündelik okuduğumuz haberlerden, izlediğimiz tv bültenlerinden okuyoruz, duyuyoruz ve işitiyoruz. ‘’Ekonomik olun, Ekonomik davranın‘’ gibi tasarrufu çağrıştıran ifadeler ile birlikte ‘’Ekonomi‘’ sözcüğü toplumsal ve siyasi faaliyetlerin ilişkisi neticesinde ekonomik yaşantımızın yansıttığı hikâye ile kulaklarımıza yansır veya algılamamızı sağlar.