Haberler

KIZIL DENETİM VE GEBZE ORGANİZE SANAYİ ORTAK SEMPOZYUMU

KIZIL DENETİM VE GEBZE ORGANİZE SANAYİ ORTAK SEMPOZYUMU

KIZIL BÜLTEN -2 (EKONOMİK ANALİZLER)

PİYASALARIN GÜNCEL KARAR VERİCİLERİ MERKEZ BANKALARI

KIZIL BÜLTEN -1 (EKONOMİK ANALİZLER)

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE MENŞE HUSUSU

EĞİTİM HİZMETLERİ

Kişisel Verilerin korunmasına yönelik hukuki, idari , mali , operasyonel süreç analizi, bilgi teknolojileri boyutunda uzman ekiplerimiz, akademisyenlerimiz ve stratejik partnerlerimiz tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz devam etmektedir.

Yatırım Danışmanı FERHAT TOMO'nun Uluslararası Yatırım Dergisi Ladder'de yayınlanan yazısı

Do regional development agencies support decentralization or centralization? A short evaluation of development and planning organizations of Turkey

KIZIL BUSİNESS SCHOOL (EĞİTİM-2)

' Uluslararası Sakıncalı Finansal İşlemler (Para Transferi ve Vergisel Boyutu) ' konulu eğitimlerimiz başlamıştır.

KURUMSAL KALP KRİZİNİN REÇETESİ: İÇ DENETİM

Kalp krizi, kalbi besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen bir durumdur. Kurumsal kalp krizi ise ; kurumun iş akış süreçlerini besleyen damarlardaki bilgi akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına veya kesilmesine bağlı olarak gelişen bir husustur. Büyük çoğunluğu iş akış süreçlerini besleyen damarların yanlış kararlar ile tıkanması sonucu gelişir...

KGF, EXİMBANK VE TÜM YÖNLERİ İLE GÜNDEMDE OLAN FİNANSMAN MODELLERİ

Bu yazımızda; kamuoyunun, sanayicinin, tüccarın, iş adamları çevresinin ve finans çevresinin şu sıralar gündemine aldığı önemli bir konu olan Kredi Garanti Fonu’nu (KGF) paylaşmak istiyoruz.

Kızıl Denetim Olarak X Kurumsal Yönetim Zirvesine Katıldık

Kızıl Denetim Olarak X Kurumsal Yönetim Zirvesine Katıldık

ZOR ZAMANLARDA FİNANSMAN VE FİNANS YÖNETİMİ

Zor ve tarihsel manası çok önemli olan günlerden geçmekteyiz. Ekonomi ve güncel basın içerisinde birçok yorumcu, analist ve uzman kişiler; teknik, siyasal ve durum analizleri ile görüşlerini beyan etmektedirler. Söz konusu yazarların, baktıkları pencere ve bulundukları akım düşüncelerin analizinde etkindir.

BİR REKABETÇİ AVANTAJ FIRSATI OLARAK DENETİM

Günümüzde; işletmeler, küresel rekabet ortamı ve artan krizler arasında varlığını sürdürebilmek , tam kapasite ile çalışabilmek ve karlılığını artırmak için mücadele vermektedir. Dolaysıyla, varlıkların etkin kullanımı, finansal raporlamaların güvenirliliği, hile ve suistimallerin engellenmesi, yasalara ve mevzuata uygunluk ,iş süreçlerinin verimli tasarlanması, maliyet minimizasyonu işletmelere değer katmakta ve ve rekabet edebilme düzeyini

DENETİM KAPSAMINDA BİR BAKIŞTA KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki usul ve esaslara göre fazladan bilgi, belge alınmaması ve kişisel verilerin korunması zorunluluk haline gelmiş ve şirketler bünyesindeki tüm departmanların bu kanun hakkında bilgi sahibi olması ehemmiyet arz etmektedir. Öncelikli olarak kısaca “kişisel veri” kavramından ve bu kanunun getirmiş olduğu yeniliklerden bahsedecek olursak;