DİJİTAL İNOVASYONUN COVİD-19 KRİZ YÖNETİMİNDE KULLANIMI

DİJİTAL İNOVASYONUN COVİD-19 KRİZ YÖNETİMİNDE KULLANIMI

Peki Bundan Sonra Kurum Süreçlerinde neler DİJİTALLEŞECEK?

Hepimiz 2020 yılına damga vuracak teknolojik gelişmeleri beklerken;  tüm Dünya’nın Dijital İnovasyon gücü ve Dünya  Hükümetlerinin  bütçeleri Koronovirüsle mücadeleleye evrildi.

Tek bir amaç vardı ...Covid-19’un aşısını ve tedavisini bulmak.

Oysa Koronovirüs Dünya’nın inovasyon hızını kesmeseydi; hiçbir klasik makinenin başedemeyeceği kuantum bilgisayarlardan , kuantum linki kurularak sağlanan hack’lenemez internetten,  Fiziksel paranın özgürlüğü kısıtlayan etkisini ortadan kaldıran Bitcoin’in  (Dijtal paranın) yükselişinden ,  bulutla iletişim kurmak zorunda olmayan ve gizliliği sınırlandırmayan yerel minik yapay zekalardan ve daha önce benzeri görülmeyen genetik mutasyonları tedavi etmek için geliştirilen kişileştirilmiş ( genetik ) tıptan  bahsediyor olacaktık.

Fakat şimdi bu  teknolojilerin kilit oyuncuları olan Dünya üzerindeki çeşitli ülkeler tüm teknolojik yetkinliklerini , dijital altyapı ve mühendislik kabiliyetlerini geliştirerek pandemi ile yüzleşmeye ve iletişim takibi sağlayan teknolojileri COVID-19 yayılımını hafifletmeye yönlendirmiş durumdalar.

Pandemi krizi esnasında yeni nesil teknolojilerin ;  dijital altyapının kamu sağlığı yönetimi açısından birçok alanda, epidemik tahminleme ve karar almayı destekleme konularından, yapay zeka teknolojilerinin ve big data analizlerinin vatandaşların hareketliliğinin ölçümü, hastalığın yayılma trendleri ve sağlık durumu takibi gibi konularda kullanılmasına kadar bir çok alanda kritik olduğu görülmüştür.

COVID-19 salgını, operasyonların, üretim hatlarının ve tesislerin izleme ve bakımının uzaktan yönetimine olanak veren Endüstri 4.0 ve akıllı üretim uygulamalarını, Dijital kanallar aracılığı ile yaratılan eğitim bilişim ağnın (Türkiye’deki adı ile EBA) faydalarını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Covid-19 ile dijital mücadelede Ülke örneklerine kısaca bakarsak; Çin, Güney Kore, ABD, Singapur, Avrupa başta gelmektedir.

Bu ülkeler ; virüs mutasyonlarını doğru bir şekilde tespit edebilen yapay zeka  algoritmaları, Salgının gerçek zamanlı takibi için blockchain salgın izleme platformu,  yüz maskeleri için Endüstri 4.0 teknolojisi,  doktorlara teşhis & tedavi planlama ve takip konularında destek olması için akıllı görüntü okuma sistemi,  sağlık personelinin hastalarla  uzaktan istişarelerinin daha etkin olması için 5G teknolojisi, virüse maruz kalmayı minimize etmek  için tıbbi ürünlerin ya da ihtiyaç duyulan malzemelerin taşınmasını sağlayan Drone’lar , Sosyal izolasyonu korumak için eğitim ya da toplantılarda Tencent Meeting ve WeChat Work 300 gibi uygulamalar, temassız bir şekilde kişilerin vücut sıcaklıklarını ölçen ve anormal bir sıcaklık tespit ettiğinde uyarı veren termal ısı ölçerler, insan yoğunluğunun ve hareket kabiliyetinin yüksek olduğu noktalarda vatandaşların ellerini yıkamalarını ve maske takmalarını hatırlatan 5G Devriye Robotları , COVID-19 klinik protokolleri uygulanmasını sağlayarak yetkililerin uzaktan önleyici bakım yapmalarına izin veren Dijital Tele Tıp Platformları ve Akıllı Sağlık Uygulamaları başta olmak üzere daha bir çok yenilikçi teknoloji kullanılmaya başlanmıştır.

Özetle bu da gösteriyor ki ; Pandemi ile mücadelede başarı sağlamak üzere şüphesiz dijital altyapının modernize edilmesi, geliştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, farklı finansman modelleri ve kamu-özel işbirlikleri de gündeme gelecektir. Diğer bir taraftan, akıllı teknoloji altyapısına erişim koşullarının sosyal hassasiyet gösterilerek  dezavantajlı grupların da (Internet erişimi olmayan, vb.) sürecin dışında kalmaması sağlanmalıdır. Bir diğer konu da, kamu ve özel sektör kuruluşları dijital alt yapının veri kullanımı esnasında veri ihlali olmaması için gerekli önlemleri almalı ve veri gizlilik konusundaki endişeleri yönetmeye özen göstermelidir.

Peki Kurumların bundan sonraki iş süreçleri pandemi krizinden nasıl etkilenecek ?  

Pandemi sonrası dijital dönüşümün ivme kazanması kaçınılmazdır. Artık İnovasyonu lüks gören hiçbir şirket ayakta kalamayacak. Çünkü  Dünya  artık eskisi gibi olmayacak. İşletmelerin iş süreçlerine dijital yapıları entegre etmeleri zorunluluk hale gelmiştir. Makro düzeydeki inovasyonu yerel süreçlere entegre ederek bu krizden ancak dijital şirketler tasarlayarak çıkabiliriz.

 

Peki Kurumlar dijitalleşmeye nereden başlamalıdır?

Şirketler öncelikle  eski ezberlerini unutarak tüm iş akış süreçlerini  dijital inovasyona izin verecek şekilde yeniden tasarlamalıdır. Mevcut iş akışları içindeki  verimsiz olanları , kötü yönetilenleri,  suistimale açık olanları , teknolojiye ayak uyduramayacak hantallıktaki tüm süreçlerini bünyelerinden atmalıdır.

İşletmelerin tüm ana ve alt süreçlerinde Müşteriden , tedarikçiye  ve çalışana kadar  doğrudan temas eden yaklaşımların yeniden tasarlanarak dijitalize edilerek uygun  teknoloji araçları ve  modellerini  şirketleirn üretim ve yönetim fonksiyonlarına entegre etmek birincil amaçtır.

Kurumlar , tüm bu süreç kurgulama ve diijital dönüşüm aşamalarında çalıştığı danışmanlarını  ;inovatif, kurumların iş akışlarına hakim,  kurumsal yönetimi bilen, iç kontrol kurulumundan sorumlu olan ve de dijitalleşmenin etik ihlallerine engel olabilecek düzeyde veri gizlilik hükümlerini bilen yönetim danışmanları arasından seçmelidir.

                                                                                                                                                                                              FUNDA KIZIL

Referanslar

• Dünya Sağlık Örgütü, https://who.sprinklr.com/

• Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, http://www.euro.who.int/en/home

• Dünya Ekonomi Forumu, https://www.weforum.org/

• Türkiye Sağlık Bakanlığı, https://saglik.gov.tr/

• Singapur Hükümet Teknoloji Ajansı, https://www.tech.gov.sg/

• Avrupa Konseyi, https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/ai-and-control-of-covid-19-coronavirus

• Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/all-reports-covid-19

 • Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), https://eit.europa.eu/

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız