İŞLETMELER İÇİN COVİD-19 KRİZ YÖNETİMİ PLANI - CAN SUYU ÇALIŞMA PROGRAMI

İŞLETMELER İÇİN KRİZ YÖNETİMİ PLANI - CAN SUYU ÇALIŞMA PROGRAMI 

Covid-19 Krizi'nin yaşandığı bu günlerde umarız sağlığınız yerindedir...

Bizler Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne kadar benzeri görülmemiş olan bu durumla nasıl başa çıkabileceğimizi  ve işletmelerimizi nasıl ayakta tutabileceğimizi tasarlamaya başladık.

KIZIL DENETİM ve DANIŞMANLIK olarak işletmelerimizin salgın kaynaklı alması gereken tedbir ve aksiyonları planladık.

Bu bağlamda salgın döneminde işlerimizi sürdürmek için KIZIL DENETİM ve DANIŞMANLIK olarak en kritik 18 MADDEDEN OLUŞAN  CAN SUYU ÇALIŞMA PROGRAMI  yapılmasında karar kıldık.

 

18 MADDEDEN OLUŞAN CAN SUYU PROGRAMI DETAYLARI :

 

1- Krizin genel ekonomiye etkisini belirlemek

Son haftalarda virüsün özellikle Çin dışında belirli bir yaygınlığa kavuşması ve birçok cana mal olmasıyla birlikte finansal piyasalardaki kontrollü tedirginliğin yerini panik bazlı bir korkunun almaya başladığını gördük. Dünya çapında borsalarda çok ciddi kayıplar yaşandı. Amerikan Doları yükseldi. Petrolün fiyatı dramatik bir şekilde düştü. Finansal cephede yaşanan bu gelişmelerin arka planında ise reel ekonomiye dair kaygılarda ciddi bir artış yaşanması yatıyor. Bu olayların da genel ekonomideki birçok dengeyi değiştireceği fikri kaçınılmaz oluyor. Bu değişen dengeleri yakından takip ve analiz ederek genel ekonomiye etkilerini profesyonel anlamda belirliyoruz.

 

2- Krizin sektörünüze olan genel etkilerini belirlemek

Genel ekonomideki birçok değişikliğin, hiç şüphesiz sektörleri olumlu veya olumsuz olarak etkileyeceği görülmektedir. Bu süreci sıkı bir disiplinle takip ederek sektörlere göre en doğru senaryoları belirlemekteyiz. Belirtilen senaryoları belirlerken sektörünüz üzerinde gerçekleştirdiğimiz incelemeler ve araştırmalar ana kaynağımızdır.

 .

3- Krizin firmanıza özel etkilerini belirlemek

Bu krizin doğru yönetilmemesi durumunda, firmanıza tahripkar etkilerinin olması kaçınılmazdır. Bu etkilerden korunmak için kriz süreci ve sonrası için bazı önlemler almak şarttır. Bu yolda sizlere destek olma ve önlem alma hususlarında danışmanlık sağlamaktayız.

 

4- Negatif etkileri onarıcı tedbirleri analiz etmek

Olumsuz etkileri farklı analiz metodlarıyla inceleyerek etkisiz hale getirecek önlem paketlerini her sektöre ve firmaya göre ayrı ayrı oluşturarak sizlere sunmaktayız.

 

5- Negatif etkilerin pozitif etkiye dönüştürülmesinin yollarını aramak

Krizin negatif etkilerinin firmanızın SWOT Analizi'ni gerçekleştirerek pozitif hale getirilmesinde çeşitli yol haritaları çizerek, olumsuz koşulları fırsata çevirmeyi hedeflemekteyiz.

 

6- Pozitif etkilerin firma menfaati doğrultusunda geliştirilmesinin analizini yapmak

Krizin pozitif etkilerini gözlemleyerek, firmanızın menfaatleri doğrultusunda kullanılabilecek en doğru stratejiyi belirlereyerek uygulanmasını sağlamayı hedeflemekteyiz.

 

7- Yapılan analiz sonuçlarına göre norm kadroların gözden geçirilmesi 

Çalışanlarınızın yetkinlikleri ve pozisyonlarının gerekliliklerinin değişen süreçlere göre gözden geçirilerek yeni düzenlemelerin belirlenmesini sağlamak temel amaçtır. 

 

8- İşgücünün çalışma mekân ve mesailerinin yeniden belirlenmesi, koordinasyonlarının sağlanması

Çalışanların çalışma süreçlerini inceleyerek bu kriz sürecine adapte etmek. Bu kapsamda, tüm çalışanların;

- Mesai saatlerinin yeniden gözden geçirilmesi

- Çalışma ortamlarının değişimlerinin sağlanması (uzaktan veya firma içerisinde çalışma)

- Çalışanlar arasında koordinasyonun çevrimiçi (online) ortamda takibinin sürekliliği gibi alanlarda düzenlemesi

 

9- Üretim materyallerinin gözden geçirilmesi, çalışma ortamına uygunluklarının sağlanması

Envanter durumunu tarayarak yeterli kapasitenin olup olmadığını değerlendirme, üretim planlamasını ve çalışma ortamlarını buna göre düzenleme

 

10- Tedarik zinciri yönetimi için alınacak yeni kararların belirlenmesi

Tedarik zinciri konusunda ihtiyacı tarayacak, riskleri değerlendirecek ve aksiyonları takip edecek dedike bir yol belirlemede çalışmalar yapıyoruz.

 

11- Firma karar ile hedefleri doğrultusunda tedarikçilerden ve müşterilerden beklentilerin belirlenmesi

Firmanızın karar ile hedefleri doğrultusunda tedarikçilerin ve müşterilerin beklentilerinin doğru şekilde analiz edilerek belirlenmesini sağlamak.

 

12- Firmanın karar ve hedeflerinin müşterilerine ve tedarikçilerine bildirilmesi

Firmanızın karar ve hedeflerinizin ne olduğunu analiz ederek müşterilere ve tedarikçilere gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak.

 

13- Müşteri ve markayı koruyucu faaliyetlerin belirlenmesi

Müşteri memnuniyetinin sağlanması ile marka değerinin korunmasının en zor olduğu kriz süreçlerinde markanıza zarar vermeden ve müşteri kaybetmeden gerçekleştireceğiniz doğru faaliyetlerin belirlenerek uygulanmasını sağlamak.

 

14- Teşvik kapsamlı finansman kaynaklarının tespiti ve yararlanma yollarının belirlenmesi

İşletme açısından finansman hayati öneme sahiptir. Tüm faaliyetlerin sürdürülebilmesi için finansal akışın doğru zamanda ve yeterli miktarda olması gereklidir. İşletme ne kadar iyi ürün üretirse üretsin ne kadar doğru pazarlama stratejileri uygularsa uygulasın, nakit akımı ve finansmanı doğru yönetemiyorsa likidite krizinin ardından faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaktır. Ekonominin normal işlediği zamanlarda bile durum böyle iken, kriz dönemlerinde işletme finansmanının önemi kat kat artmaktadır. Bu doğrultuda doğru kaynakların belirlenebilmesi  ve bu kaynaklardan yararlanılması sürecinde en doğru araştırmaları yaparak faydalanmanız hususunda sizlere destek sağlıyoruz.

 

15- Kısa vadeli finansman kaynaklarının tespiti ve yararlanmanın yollarının belirlenmesi

Firmanızın kısa vadedeki finansman kaynaklarının araştırmalar yaparak tespitini sağlamak ve bu tespit ettiğimiz kaynakları firmanızın yararına kullandırmak birincil hedefimizdir. 

 

16- Sözlü anlaşmalar ve yazılı sözleşmelerin gözden geçirilerek konjonktüre uygunluk denetimi

Müşteri ve tedarikçi sözleşmelerini gözden geçirerek kapasite ile ilgili yasal sorumlulukların ve sözlü anlaşmaların fizibilitesini değerlendirmek

 

17- Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gözden geçirilmesi

Reklam ve tanıtım faaliyetleri süreçlerinde seçtiğiniz çözüm ortaklarınız, kriz dönemlerinde etkin çözümler üretmenizi de kolaylaştırır. Altyapısı güçlü ve aynı zamanda kriz yönetimi konusunda deneyimli çözüm ortaklarıyla çalışmanız süreç yönetiminizi kolaylaştırır ve verimliliğinizi de arttırır. Biz de sizlere deneyimli bir çözüm ortağı olarak güçlü hizmetler sunmaktayız.

 

18- Planlama ve strateji raporunun oluşturulması

Kriz ortamında kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren planlama ve strateji raporunu hazırlayıp sunmak.

 

BİZ, SEKTÖRÜNÜZE UYGUN VE SİZİN İÇİN BUTİK HAZIRLANMIŞ 18 MADDELİK CAN SUYU ÇALIŞMA PROGRAMINI OLUŞTURMA ve UYGULAMAYA  KOYMA HUSUSUNDA  KIZIL DENETİM VE DANIŞMANLIK EKİBİ OLARAK SİZLERİ DESTEKLEMEYE HER ZAMAN HAZIRIZ.

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız