PROF.DR AHMET KIZIL

1970’ de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-MaliyeDisiplininden mezun oldu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İktisatFakültesi İşletme Doktora Programı' nı tamamlayarak Doktor unvanını aldı.

1978 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme A.B.D. nda Doçent, 1988 yılındaİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde İşletme A.B.D.Muhasebe-Finansman Bilim Dalı’nda Profesör oldu. 1989 yılından beri kısmi zamanlı olarak sürdürdüğü akademik çalışmalarıyla birlikte Yeminli MaliMüşavir olarak iş yaşamını da devam ettirdi.

İstanbul Üniversitesi’ndekiöğretim üyeliği görevi yanında İ.Ü. Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu Başkanliği, İ.Ü. Satınalma Komisyonu Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Dekan Yardımcılığı ve Vekilliği, İşletme Bölüm Başkanlığı, İşletme Yönetimi ve Muhasebe Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nde ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı' nda dersler verdi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak Kadir Has Üniversitesi’ nde profesör olarak öğretim üyeliğine devam etmiş, burada da Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı, İİBF Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyeliği, İİBF Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2010 yılında da tam zamanlı öğretim üyeliği görevinden ayrılarak yarı zamanlı olarak Kadir Has Üniversitesi İİBF ve Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’ nde ders vermiştir.  Akademik mesleği süresince çeşitli seminer, sempozyum ve kongrelerde konuşmacı, oturum başkanı ve panelist olarak görev yapmıştır. Kendisinin muhasebe konusunda Türkçe ve İngilizce yayınlanmış çok sayıda kitabı, yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi,  www.webmuhasebe.com adresli bir web sitesi vardır. Gerek akademik hayatında, gerekse özel sektördeki iş hayatında edindiği bilgi ve tecrübelerini gençlere aktararak onların daha  iyi yetişmelerini amaçlamıştır. Şu an Yeminli Mali Müşavirlik mesleği yanında Yeditepe Üniversitesi' nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermekte ve Nişantaşı Üniversitesi' nde Dekan olarak görev yapmaktadır.