Eğitim sektörü için denetim ve danışmanlık hizmetlerimizden haberdar mısınız?

Eğitim sektörü için denetim ve danışmanlık hizmetlerimizden haberdar mısınız?

Eğitim kurumları, günümüzde kayıt taleplerini artırmak ve kurum cirosunu büyütmek için Yeni yollar arıyor . Bunun için, kurumlar operasyonel verimliliği ek masraflar olmadan kurum kapasitesini büyütmek optimizasyon çalışmaları üzerinde yoğunlaşıyor..

Hizmetlerimizden Bazıları :
 *Eğitim kurumunuzun hedeflerini, stratejilerini ve sektörel risklerini anlayarak süreç yönetimi yapmak
* Kurumun politika ve prosedürlerinin yazılması, görev tanımlarının oluşturulması, risk&kontrol bakış açısı ile süreç optimizasyonun sağlanması
* İyileştirme alanlarının ve süreçlerin dünyadaki iyi uygulamalar ve küresel iç denetim kaynakları ışığında tasarlanması

Kimlere hizmet veririz ?
- Özel Eğitim Kuruluşları
- Vakıf Okulları
- Üniversite ve Yükseköğrenim Kurumları
- Ana ve ilkokullar
- Eğitim ve Danışmanlık Kurumları
- Uluslararası Eğitim Organizasyonları

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız