VERGİ HİZMETİ

Vergiye tabi mükelleflerin vergi yasaları çerçevesinde düzenlenmiş ilke ve kurallara uygun davranıp davranmadıklarının belirlenmesi hususunda yapılan tüm işlemler vergi denetimi kapsamına girmektedir. Tam tasdik ise ; firmaların bir finansal yıl boyunca yaptıkları işlemlerin Yeminli Mali Müşavir tarafından doğruluğunun tasdikinin yapılmasıdır. Kişi ya da kurumların vergisel açıdan sahip oldukları risklerin önceden tespit edilmesi ve vergi idaresi karşısında zor duruma düşmemek için proaktif tedbirler almak ve hataları minimize etmek önem arz etmektedir.

     Vergi Hizmetlerimiz:

 

  • Tam Tasdik Hizmeti
  • KDV iadesi
  • ÖTV iadesi
  • Teşvik,İstisna, Yatırım İndirimi Raporlarının Düzenlenmesi
  • Transfer Fiyatlandırması
  • Kurumsal ve Bireysel Vergi Danışmanlığı
  • Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
  • Revizyon
  • Vergi Planlaması
  • TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdiki

 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız