TURİZM SEKTÖRÜ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm sektöründe kurumsal yönetim anlayışının yerleşmesi,   sektörün tüm operasyonel süreçlerinin  denetlenmesi ve  iç kontrol yapısının kurulması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda özellikle turizm sektörü problemleri doğru analiz edilerek , bu problemlere en uygun çözümler sunulması gerekmektedir. Zira Turizm sektöründe otel  şube sayısı ve lokasyonlar arttıkça operasyonlar üzerindeki kontrol ve gözetim  etkin yapılamaz hale gelmekte sorunlar baş göstermeye başlamaktadır.

Otel işletmelerinde Denetim hizmetleri ile  özellikle sektör bazında şu hususlara değinilerek  hizmet verilebilmektedir :

 • Organizasyon içerisinde yer alan kişilere doğru yetki ve sorumluluk verilmesi için çalışmaların yapılması
 • Tüm işletmenin süreç analizi yapılarak aksayan riskli süreçlerin , kurum işleyişine uygun bir şekilde yeniden dizayn edilmesi
 • Dinamik ve kolaylaştırıcı yöntemler sunarak işletme ihtiyaçlarının karşılanması için en uygun çözüm yollarının bulunması
 • İşletme performansının artırılması yönünde çalışmalar yapılması
 • Organizasyonun rakiplerden farklılaşmasını sağlayarak , maliyet düşürücü ve kar artırıcı unsurların belirlenerek hayata geçirilmesi
 • Uygun bütçenin hazırlanması
 • Belgelere dayandırılmayan veya onaylanmamış bakiye veya işlemlerin incelenmesi
 • İşletme stok  ve demirbaşlarının fiziki ve kaydi doğruluğunun sağlanması
 • İşletme için hileye sebebiyet verecek tüm operasyonel ve mali süreçlerin incelenerek önlem alınmasının sağlanması
 • Otel işletmelerinde  operasyonları  kasa&Pos, mal kabul,  müşterimi deneyimi , stokların yönetimi gibi ana süreçlere bölerek  analizler yapılması
 • Turizm sektörü  operasyonlarında; kalitenin , standardizasyonun ve belirlenen politika ve prosedürlere, yasal mevzuata uyumun kontrol edilmesi, raporlanması konularında  da destek verilmesi 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız