TEMEL MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİ

Maliyet Muhasebesi Eğitiminin Amacı : 

Firmaların hem üretim sürecinde hem de diğer tüm işletme operasyonu süreçlerinde üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktör ve girdilerin analizine ve detaylandırılmasına ilişkin her pozisyondaki profesyonele sunulacak eğitim programıdır. Bir diğer ifade ile işletmelerin mali durumlarını dönemsel olarak değerlendirerek maliyet kalemlerini hesaplamak ve muhasebeleştirmek için işletmelere gerekli olan tüm bilgiyi akademik ve uzman kadro bünyesinde sağlamak eğitimin temel amacıdır. 

Eğitim sonunda maliyet muhasebesi sistemine ilişkin uygulamalı bilgi sahibi olunucak ve maliyet muhasebesi kayıtları tutabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmektedir....

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız