Suistimal ve Risk değerlendirme hizmetlerimizden haberdar mısınız ?

Suistimal ve Risk değerlendirme hizmetlerimizden haberdar mısınız ?

Suistimal sadece oluştuğunda üzerinde durulacak bir konu olmamalı , suistimal risklerini belirlemek ve  uygun kontroller ile yönetmek kurumsal yönetişimin bir parçası olmalıdır ...

Neler yapıyoruz ?
* İç kontrol sisteminin suistimal bakış açısıyla değerlendirilmesi
* Kritik Süreçlerde suistimal riski odaklı iç denetimlerin gerçekleştirilmesi
* Geçmiş dönemlerde oluşmuş rapor , ihale tedarikçi seçim sözleşmelere yönelik suistimal odaklı iç denetimlerin yapılması
*Suistimal ve mücadele için iç denetim ekibine farkındalık eğitimlerinin verilmesi
*Şirkete özgü etkin bir suistimal önleme çerçevesinin ve kurumsal yönetişim politikasının oluşturulması
 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız