SORULARLA BOBİ FRS (1)

 1. Neden İhtiyaç Duyuldu?

Finansal Tabloların amacı gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgiler sunmaktır. MSuGT (VUK) bu hususu karşılamamaktadır.

 1. Hangi Şirketler uygulayacak ve kriterleri nelerdir?

Orta ve büyük ölçekli şirketler uygulamalıdır. Kriterleri;  Aktif Toplam(TL)----75 Milyon, Satış Hasılatı(TL)----150 Milyon,  Çalışan Sayısı 250 kişidir.

 1. Genel raporlama ilkeleri nelerdir?
 • İşletmenin Sürekliliği
 • Tahakkuk Esası
 • İhtiyatlılık
 • Finansal Tabloların Sunumunda önemlilik
 • Mahsup Yasağı
 • Raporlama Sıklığı
 • Karşılaştırmalı Bilgi
 • Sunumda Tutarlılık

 

 1. Hazırlanılması gereken asgari finansal tablolar nelerdir ?
 • Finansal Durum Tablosu (Kısa ve uzun vade ayrımı yapılarak sunulur)
 • Kar veya Zarar Tablosu (Faaliyet Giderleri Fonksiyon esasına göre sunulur)
 • Nakit Akış Tablosu(
 • Özkaynak Değişim Tablosu
 • Dipnotlar

 

 1. Sunulması gereken ara dönemler nedir?

                                                                 CARİ DÖNEM                                        KARŞILAŞTIRMALI DÖNEM

Finansal Durum Tablosu                       30/06/2018                                                   31/12/2017

Kar ve veya Zarar Tablosu                     1/4/2018-30/6/2018                                   1/4/2017-30/6/2017

                                                                  1/1/2018-30/6/2018                                   1/1/2107-30/6/2017                                                                                                                

Nakit Akış Tablosu                                  1/1/2018-30/6/2018                                  1/1/2107-30/6/2017   

Özkaynak Değişim Tablosu                    1/1/2018-30/6/2018                                  1/1/2107-30/6/2017   

                                                

kaynak: kgk.gov.tr

 

 

 

 1.  

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız