SEKTÖR ANALİZLERİ 1

İnşaat sektörü tüm dünyada içinde bulunduğu büyümeyi, rakamsal öz kaynakların ötesinde doğru bir yönetim stratejisi oluşturarak gerçekleştirebilir. Bu stratejinin ülke, ölçek ve faaliyet alanları ışığında birçok farklı uygulama planı olabilir ama dünya genelinde sektörün temel ve ortak ihtiyacı, teknolojiyi, insanı ve yönetim araçlarını uyum içinde geliştirmek. Her alanda yenilikçi düşünmek ve yenilikleri teknolojinin olanaklarıyla hayata geçirmek sektörün hız kazanmasına yardımcı olacaktır. 

FIRSATLAR

• Türkiye’nin coğrafi konumu sektör oyuncularının değerlendirdiği fırsatlar yaratıyor.

•Türkiye’nin inşaat alanında itibarının yüksek olması ve yurt dışı pazarda inşaat alanının en önemli ikinci ülkesi olarak görülmesi, tüm sektörün önünü açan bir güven ortamı yaratıyor.

• Genç ve dinamik nüfus ortamı inşaat sektörü için hala önemli fırsat, doğal talep böylece devam ediyor.

• Konut alımını ve tasarrufu teşvik amacıyla alınan önlemler (konut hesabı açarak birikim yapan kişilere yönelik yüzde 15 devlet desteği) ve bunun ekonomi üzerindeki etkisi önemli. Hükümet politikalarının inşaat sektörünün gelişmesine yönelik olarak sürekli güncel tutulduğunu görüyoruz.

 • Türkiye konut sektöründe orta ve orta alt gruba ait konut ihtiyacı oldukça yoğun olarak sürüyor.

 • Ekonomi, olumsuz etkilere karşı büyüme eğilimi göstermeyi sürdürüyor.

• Yabancı yatırımcının ilgisi sürüyor, döviz kurundaki artış yabancı yatırımcılar için göreceli bir avantaj yaratıyor.

• Yabancılara yönelik yatırımlarda, vize, vatandaşlık, oturma izni ve bürokratik işlemlerin azaltılması bir fırsat ortamı yaratıyor.

• Yatırımcıların değer kazanan bölgelerde konut alma eğilimleri devam ediyor.

• Yüksek kentsel dönüşüm ihtiyacı, sektörün orta ve uzun vadede geleceğini güvence altına alıyor.

 

TEHDİTLER

• Bankaların konut kredisine yönelik yüksek faiz uygulamaları. Kredi faizlerinin yükselmesi potansiyel konut müşterilerinin kararlarını olumsuz etkiliyor ve toplam talebi baskı altına alıyor.

• Bina inşaat maliyetlerindeki artış devam ediyor.

• Ekonomik güven endeksinin düşük seyri sürüyor.

• Konut standartları tüm önlemlere rağmen hala düşük seviyede.

• İnşaat sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacı. Sektörde kayıtsız işçi çalıştırma oranları yüksek, bu da inşaat standartlarında yaşanan olumsuzlukların en büyük sebeplerinden biri.

• Ar-Ge alanındaki faaliyetler hâlâ gelişmiş ülkeler düzeyinde değil.

• İnşaat alanında dünyada hız kazanan teknoloji devrimi Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında.

• Yükselen demir fiyatlarının sektör maliyetlerine etkisi yüksek.

• Vergi oranlarının yüksekliği.

• Türkiye’de Babyboomers (1945-1965) kuşağının yönetimde ağırlıklı olarak görev alması nedeniyle, kuşak çatışmalarının iş yapma metotlarında tartışmaya yol açması.

• Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların tüketici güveni üzerinde olumsuz etki yaratması ve tüketicilerin satın alma eğilimlerini geciktirmesi, iç talebi daraltıcı bir etki yapabilir.

• Süregelen jeopolitik riskler, hem iç pazara yönelik yabancı yatırımlarını azaltıcı etki yapıyor hem de Türkiye inşaat sektörü için önemli bir hedef pazar olan Ortadoğu’da iş hacimlerini düşürüyor.

• AVM yatırımlarında yapılan hatalar, fonksiyonunu yitiren AVM sayısını artırıyor. Atıl alan kapasitesi yükseliyor.

• Turistik yatırımlar, turizm gelirlerinin düşmesine paralel olarak azalma yönünde.

• Artan arz nedeniyle özellikle ofis kiraları düşüş eğiliminde.

• Yine artan arz sebebiyle konut alımında gözle görülür bir yavaşlama beklentisi oluşuyor.

• Ekonominin tüm dünyada yeni normal olarak değerlendirilebilecek inişli çıkışlı göstergeleri bölgesel iyileşmelere rağmen genel ihtiyat halinin sürmesine neden oluyor.

• Türkiye’deki şirketler belirsiz makroekonomik şartlar nedeniyle bekle-gör stratejisini uygulamaya devam ediyor.

• Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün enerji ihracatçısı ülkelerin gelirlerini de düşürmesi, inşaat faaliyetlerini ve Türk müteahhitlerin iş hacmini olumsuz yönde etkiliyor.

• Artan faizler nedeniyle ipotekli satışlar olumsuz etkileniyor ve konut yatırımı yerine cazip hale gelen banka mevduat faizleri tercih ediliyor.

 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız