MEVCUT TEŞVİKLER, ŞİRKETİM FAALİYETLERİNİ ARTIRMA HUSUSUNDA NE KADAR TEŞVİK EDİCİ

Merhaba değerli MİAD üyeleri ve sayfamızı ziyaret eden kıymetli okuyucular;

‘’Ekonomi’’ diye bir sözcüğü sık sık hem gündelik okuduğumuz haberlerden, izlediğimiz tv bültenlerinden okuyoruz, duyuyoruz ve işitiyoruz.  ‘’Ekonomik olun, Ekonomik davranın‘’ gibi tasarrufu çağrıştıran ifadeler ile birlikte ‘’Ekonomi‘’ sözcüğü toplumsal ve siyasi faaliyetlerin ilişkisi neticesinde ekonomik yaşantımızın yansıttığı hikâye ile kulaklarımıza yansır veya algılamamızı sağlar.   Son zamanlarda toplum içinde yaşayan bireylerden, hane halklarına ve sokak aralarında ticari faaliyetini yapan esnaftan,  belli bir yoğunlukta işçi istihdam eden girişimciye kadar birçok kişi yayımlanan ve yayımlanması planlanan ‘’ Teşvik, Hibe ve Ödemesiz Kredi ( Nefes alma kredileri vb.) imkânlarını duymakta, tartışmakta ve konuşmaktadır.

Bu yazıda teşvik ve hibelerin kapsamına ve hangi teşvikin kimin için ne aşamada faydalı, hangi teşvikten nasıl yararlanılacağı hususunda birkaç noktadan bahsetmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum.  

KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB veri tabanına üye ve verilerini güncel tutmak kaydı ile KOSGEB genel destek programlarından yararlanılır. Söz konusu genel destek programında; bağımsız denetim desteğinden, test analiz ve kalibrasyona,  tasarım desteğinden, sınaî mülkiyet hakları ( tescil, patent vb)  desteklerine,  enerji verimliliğinden, nitelikli personel desteğine ( en önemli destek olup, hem istihdamı desteklemekte, hem de şirketlerin büyümesine katkı sağlamakta ) kadar birçok alanda destek mevcuttur.  Yapılan son düzenleme ile  destek üst limiti yaklaşık 470.000 TL ye kadar çıkarılmıştır.  Destek kullanımı bölgelere farklılık göstermekle beraber desteklerin şirketler için esas önemi ‘’Şirket İçi Sabit Giderlerin  3yıl Boyunca Kosgeb  Tarafından Desteklenmesi Hususudur.”

Bu destek harici KOSGEB’de proje bazlı ve Ar-ge’ye dönük destekler yer almaktadır.  Proje takvimleri zaman zaman oluşmakta ve bu destekler makine alımı, sabit yatırım ve iş geliştirme süreçlerinde etkin olarak kullanılabilir.

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Ekonomi Bakanlığı teşvikleri ; ‘’Döviz kazandırıcı hizmetler ve faaliyetler’’ çatısı altında toplanmıştır.    Döviz kazandıran herhangi bir faaliyet mevcut dönem itibari ile Ekonomi Bakanlığı desteklerinden yararlanır.  Ekonomi Bakanlığı destek kapsamı;  yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuarlardan, yurtdışındaki uluslararası fuarlara (Ekonomi Bakanlığı takviminde yer alması kaydı ile ),  Pazar araştırma için araştırma rapor desteklerinden,  Pazar araştırma için yurtdışına yapılan seyahatlere,  yurtdışında mağaza, ofis depo kira desteğinden, yurt dışında tanıtıma kadar birçok alanda çok ciddi rakamlarla döviz kazandıran ve dış piyasalara açılan şirketler desteklenmektedir. Bu Teşvikin Esas Önemi Faaliyet Esnasında Büyümek ve İşini Geliştirmek İsteyen Kuruluşlara Yönelik Önemli Oranlarda Destek Sağlaması ve Ticari Hacmin Büyümesine Katkı Sunulmasıdır.

ÖRNEK UYGULAMA

Değerli okuyucularımız, sizlere bu kapsamda örnek bir uygulama şeması sunmak isterim.   Gelin, hep beraber bir şirket hayal edelim bu şirketin adı ABC Ticaret ve Sanayi A.ş olsun.  Bu şirketin 2017 yılı için planladığı bütçe aşağıdaki gibi olsun.

 

ABC TİCARET VE SANAYİ A.Ş

                                                                       2016                                      2017

PERSONEL                    100.000 ,-TL   ( 4 KİŞİ )             150.000,-TL ( 4+2 KİŞİ )

TASARIM                                          5.000 – TL                                25.000,-TL

TANITIM                                             3.000,-TL                                 15.000,-TL

BAĞIMSIZ DENETİM                                      0                                    5.000-TL

FUAR GİDERLERİ  ( Y.DIŞI)               12.000,-TL                          60.000,-TL

FUAR GİDERLERİ ( Y.İÇİ- U.ARASI )   8.000,-TL                         16.000,-TL   

FUAR – KATILIMCI ( YURTİÇİ)                          0                           38.000,-TL

YURT DIŞI DEPO KİRA                                      0                         300.000,-TL

SABİT İŞLETME – OFİS  GİDERLERİ    82.000,-TL                          126.000,-TL  

TOPLAM ;                                                  210,000,-TL                        725.000,-TL ( DESTEKSİZ)   

                                                                     210.000,-TL                      282.5000,- TL ( DESTEKLİ)                  

 

Bu işletmemiz ihracat yapan ve 2017 yılında tablodan da görüleceği gibi büyüme ivmesini artıracak bir firma olsun.   Belirlediği bütçe kalemlerinden hangi oranda ve hangi kurumun teşvik imkânlarından yararlanabilir?  Bu işletmemiz 2016 Aralık ayı içerisinde KOSGEB veri tabanına üye olsun ve 2016 Aralık ayında ihracat yapan bir kuruluş olduğu için de Ekonomi Bakanlığı tarafından  ‘’Döviz kazandırıcı‘’  bir kuruluş olarak akredite olsun ve şirket İstanbul’da yani 1. Bölgede faaliyette bulunan bir şirket olsun. Bu husus doğrultusunda şirketin belirlemiş olduğu 2017 bütçesinin  personel giderlerinin, tasarım, tanıtım  fuar katılımcı ve bağımsız denetim desteğinin yarısını  KOSGEB desteği  ile finanse edebilir.   Bununla beraber; Fuar Giderleri ( yurtiçi-yurtdışı uluslararası fuarlar),  Yurt dışı depo kira bedellerinin de % 70’ini Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse eder.

 

Ferhat TOMO

MİAD Yatırım ve Ticari İşler Sorumlusu

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız