KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU IŞIĞINDA ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE HANGİ ÇALIŞMALARI YAPMAMIZ GEREKİYOR?

Denetimlerden Ceza Almamak İçin İşverenlerin Yapması Gerekenler Nelerdir?

İnsan Kaynakları ve Bilgi İşlem Departmanlarının Sorumluluk Alanları Neledir?

Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Kişisel Veriler Nasıl İşlenmelidir? Hangi Veriler Kişisel Veridir?

Hangi Veriler Özel Nitelikli Kişisel Veridir? Hangi Amaçla Kullanılır?

Hangi Departman / Kişiler Tarafından Kullanılır?

Hangi Teknolojilerle Birlikte Kullanılır? Hangi Tarafla Paylaşılır?

Hangi Hukuki Dayanakları Nelerdir?

Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? Kimlere ve Ne Şekilde Yapılmalıdır?

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri İşleyen Kimdir? Veri İşleme Şartları Nelerdir?

Açık Rıza Koşulları Nedir? Açık Rıza Aranmadığı Haller Nelerdir?

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız