İNOVASYON DENETLENEBİLİR Mİ ?

İçinde yer aldığımız yıkıcı inovasyon çağı, birçok iş süreçlerini dönüşüme zorlarken, iç denetim fonksiyonlarının, klasik yaklaşımla (old school) daha hızlı ve teknolojik bir perde altında yürütülen faaliyetleri irdeleyip, kendisinden beklenen değeri zamanında yaratması olası durmuyor.

 

Pek çok meslek gibi iç denetim de odak noktasını, tamamen finansal analiz odaklı anlayıştan teknoloji ve inovasyon odaklı anlayışa taşımalıdır. Son günlerde sıkça konuşulan, verimlilik denetimi, performans denetimi, teknoloji denetimi, kültür denetimi ve inovasyon denetimi gibi trendleri önemsemelidir. Şirketin teknoloji ve inovasyona olan yatkınlığını analiz edip, bu alanda güvence ve danışmanlık hizmeti sağlamalıdır. Kurum içi girişimciliğin ve inovasyonun bir kurum kültürü haline gelmesi için çalışmalar yapmalı, şirket stratejilerine, kurumun uzun ve kısa vadeli hedeflerine inovasyon ve girişimciliğin dahil edilmesini sağlamalıdır. Uzun vadede koyulan hedeflerin ölçülmesi ve denetlenmesi için analizler gerçekleştirmelidir.

İnovasyonun da bir kurum hedefi haline gelmesi için net bir şekilde tanımlanmış, çalışanlar ile paylaşılmış ve ölçülebilir olması gerekmektedir. İç Denetim inovasyonun ölçülmesi için gerekli analizler gerçekleştirmelidir;

Aşağıda İnovasyonun ölçümü ile ilgili olarak yapılan analiz esnasında odaklanılması gereken hususlardan bir kısmı belirtilmiştir.

 • Geçen sene kaç yeni ürün ve hizmet sunduk ve bu ideal ile nasıl kıyaslanıyor?
 • İlk onaydan tam uygulamaya geçmek ne kadar zaman alır?
 • Gelirimizin ne kadarlık kısmı son 2 yılda piyasaya sürülen ürün veya hizmetlerden geliyor?
 • Fikir üretme programımız ne kadar etkili? Ne kadar fikir üretiyoruz?
 • Çalışan başına kaç fikir gönderilir ve kaç tanesi onaylanır ?
 • İnsana, zamana ve paraya göre hangi kaynakları yeniliklere ayırıyoruz?
 • İnsanlar ne ölçüde yeni fikirleri denemek için yetkilendirilmişler?
 • Risk almayı kabul eder ve ödüllendirir miyiz?
 • İnisiyatifler başarılı olmadığında insanları başarısızlıktan suçluyor muyuz?
 • İnsanlar şirket politikasına ya da patronun kararlarına meydan okuyabilir mi?
 • Şikayet mi, girişimci mi?
 • Kasten dışarıdan fikirlere mi bakıyoruz?
 • Departmanlar projelerde açıkça işbirliği yapıyor mu?
 • Bizi daha fazla fikri hızlı bir şekilde uygulamaktan alıkoyan nedir?

  Kaynak: Cantekin Ertekin

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız