ENERJİ DENETİM SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

Tipik bir denetim maliyeti yıllık enerji faturasının yüzde 5'idir (Oppenheim, 2000). Enerji denetimi, tüm bina bileşenlerinin ve enerji kullanımını etkileyen sistemlerin verimliliğini değerlendirir. Denetim süreci, bir binaya veya tesise gelen enerji kaynaklarının ölçüldüğü enerji sayaçlarında başlar. Enerji akışları - girişler ve çıkışlar ,her yakıt için daha sonra tanımlanır.

Bu akışlar farklı fonksiyonlar veya spesifik kullanımlar olarak ölçülür, ardından tüm bina bileşenlerinin ve sistemlerinin fonksiyonu ve performansı değerlendirilir. İşlevlerin her birinin etkinliği değerlendirilir, enerji ve maliyet tasarrufu fırsatları tanımlanır. Sürecin sonunda bir enerji denetim raporu hazırlanır.


Rapor, denetlenen binaların kullanımına ve kullanımına ilişkin belgelerin yanı sıra binaların, ilgili sistemlerin ve ekipmanların durumunun bir değerlendirmesini içermelidir. Raporda ayrıca işletme ve bakımdaki iyileştirmeler ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin enerji verimliliğinin nasıl artırılacağına dair öneriler bulunmalıdır.

                                                                                                                                                                                                                         Kaynak: Cantekin Ertekin

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız