Denetçilerin Yetkilendirme Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin KGK’ nın Kurul Kararı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar Tarihi: 25/08/2017
Karar No : 75935942-050.01.04 – [01/ 166]
Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı’nın 24/08/2017 tarihli müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin değişik üçüncü fıkrası uyarınca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak yetkilendirilenlerden Yönetmeliğin 48’inci maddesi uyarınca yetkilendirme ücreti alınmasına, söz konusu yetkilendirme ücretinin 2017 yılı için 1.000-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

12 Eylül 2017 Tarihli ve 30178 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KGK’ nın kurul kararını buradan okuyabilirsiniz.

 

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız

Konu

Telefon Numaranız

Mesajınız